Grondwerken Deneve staat in voor het plaatsen van regenputten van 1.500 tot 10.000 liter, plaatsen van septische putten en vetafscheiders, …

  • Uitgraven en plaatsen van regenputten
  • Het installeren van overloopsystemen
  • Plaatsen van vetafscheiders
  • Plaatsen van rioleringen
  • Opvullen van putten