‘Grondwerken’ is een zeer ruim begrip, het omvat onder meer het uitgraven van kelders en funderingen, het bouwrijp maken van terreinen, uitgraven van vijvers of zwembaden, …

U wilt uw terrein nivelleren of ophogen, of hebt na de bouw van uw woning een hoeveelheid uitgegraven grond dat afgevoerd moet worden? Daarvoor kan u bij ons terecht.

Hergebruik van uw uitgegraven grond, eventueel aangevuld met GFT of compost voor uw omgevingswerken is ook zeker een mogelijkheid.

Ook voor de professionele klant kunnen we een gepaste oplossing bieden voor alle grondafvoer of –aanvoer.

Voor particulier & aannemer

  • Algemene grond- en graafwerken
  • Voorbereiding (bouw)terreinen
  • Vellen van bomen
  • Uitgraven funderingen, kelders, vijvers, zwembaden, …
  • Aanleg van zwemvijvers
  • Machineverhuur: kraanverhuur van 0,8 tot 20 ton, MET machinist. Per dag, week of maand.
  • Afvoer van grond- en steenpuin alsook groenafval naar erkende verwerkingscentra.
  • Verkoop & levering (grind, dolomiet, zand gestabiliseerd zand, teelaarde, …)