Snoeien van bomen, soms is het snoeien van bomen noodzakelijk wegens hinderlijke, overhangende takken of voor het voorkomen van gevaarlijke situaties. Het snoeien van bomen vereist kennis om de gezondheid van de boom niet in gevaar te brengen. Wij beschikken over de nodige kennis, inzicht en ervaring om bomen op een professionele manier te snoeien.

Natuurlijk komt de veiligheid van mensen en aanpalende gebouwen op de eerste plaats. We maken dan ook gebruik van professioneel materiaal, waaronder een hoogtewerker (indien nodig), om de bomen op een veilige en correcte manier te snoeien.

Vellen van bomen, wij vellen alle bomen op een veilige en professionele manier, met en zonder hoogtewerker. Voor het verwijderen van bomen op delicate plaatsen hebben wij de nodige ervaring en kennis zodanig dat wij de boom als het ware ontmantelen en de stukken gecontroleerd tot op de grond laten zakken. We maken hiervoor gebruik van een hoogtewerker.

Uitfrezen van boomstronken, mits een professionele stronkenfrees kunnen alle stronken tot op 50 cm diepte worden uitgefreesd, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

In alle gevallen worden de takken en stronken ofwel ter plaatse verhakseld of afgevoerd.