Grondwerken Deneve heeft ruime ervaring in het overbruggen van niveauverschillen via het plaatsen van prefab elementen.

  • Plaatsen van keerwanden en keermuren
  • Plaatsen van L-wanden en T-wanden
  • Leggen van drainage
  • Aanvullen met gestabiliseerde grond