Het aanleggen van uw tuin.

Een zorgvuldige en vakbekwame aanleg is van belang voor de levensduur van uw tuin. De werkzaamheden worden precies volgens afspraak uitgevoerd.

Planning en organisatie.

Wij stellen u ruim van tevoren op de hoogte van de startdatum en de verwachte duur van de aanleg. Wij werken zoveel als mogelijk in een aaneengesloten periode, tenzij anders met u afgesproken.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij er zorg voor dragen dat uw tuin volledig volgens uw wensen wordt aangelegd.